Lindab Polska
Centrum Badań i Rozwoju Lindab IMP Klima

Centrum Badań i Rozwoju Lindab IMP Klima

Centrum Badań i Rozwoju Lindab IMP Klima, które rozpoczęło działalność w roku 2006, pracuje nad rozwojem najnowocześniejszych systemów klimatyzowania pomieszczeń. W procesie innowacji inżynierowie do spraw rozwoju w Instytucie szukają rozwiązań zapewniających zdrowe i komfortowe życie w budynkach oraz ich wydajność energetyczną.

Dzięki wysokiemu poziomowi interdyscyplinarności w dziedzinie klimatyzacji, ogrzewania i wentylacji, Instytut współpracuje ściśle z uniwersytetami słoweńskimi oraz wieloma słoweńskimi i zagranicznymi firmami i instytutami badawczymi.


Wykorzystujący nowe technologie sprzęt w wydziałach rozwoju i laboratoriach Instytutu Lindab IMP Klima umożliwia innowacje oraz pomiary i testy produktów zgodne z międzynarodowymi normami. Jedną z ciekawostek związanych z modelowaniem pomiarowym jest wydział akustyczny, który jest największym laboratorium tego typu w Słowenii oraz krajach sąsiadujących.

Lwia część pomiarów wykonywana jest w głównym laboratorium testów i pomiarów elementów dystrybucji powietrza oraz modularnych i kompaktowych central wentylacyjnych. Dodatkowo, prócz pomiarów standardowych, laboratorium to pozwala także na pomiary w projektach funkcjonalnych, gdzie może stymulować komfort w pomieszczeniu w pełnym wymiarze i w realistycznych warunkach. Dzięki takiej prezentacji Instytut przekonał do siebie wielu inwestorów w dużych obiektach w całej Europie.

Instytut Lindab IMP Klima to ważne centrum rozwoju i edukacji. Wyspecjalizowani badacze dzielą się swym doświadczeniem z pierwszej ręki z krajowymi i międzynarodowymi studentami, projektantami, wdrożeniowcami oraz użytkownikami systemów ogrzewania powietrza, klimatyzacji i wentylacji.

Budowa Instytutu Lindab IMP Klima była współfinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Laboratorium pomieszczenia czystego


Laboratorium akustyczne


Laboratorium jednostek grzewczych
i chłodzących


Laboratorium aerodynamiczne